Entrada


Een TalenQuest Spaans voor niveau A2/B1 van het
Europees Referentiekader voor de Talen.

Gemaakt door Marije Douma (marije.douma@hu.nl) en Mari Aghina (mari@aghina.nl).

Lees verder bij "Introducción" ( = inleiding)