Página del profesor

Over het verbeteringsproces van deze TalenQuest hebben de makers een artikel geschreven in Levende Talen Magazine. 
 • TalenQuest titel: El Día de muertos
 • Schooltype: Voortgezet Onderwijs
 • Bestemd voor: Niveau A2/B1
 • Vakgebied(en): Spaans
 • Uitvoering door: Tweetallen
 • Tijdinvestering voor leerling(en): 6 tot 8 lesuren
 • Opbrengst van de TalenQuest: Digitaal fotoverhaal
 • Extra materialen die nodig zijn: Slidely en Screenr
 • TalenQuestmakers: Marije Douma en Mari Aghina
Deze TalenQuest is gemaakt voor leerlingen van de onderbouw havo/vwo maar is ook geschikt voor de bovenbouw bij Spaans elementair. Leerlingen die deze TalenQuest doen werken aan niveau A2/B1 van het ERK. Naast het verwerven van kennis over de Mexicaanse cultuur oefenen de leerlingen hun kijk en luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid.

Randvoorwaarden:
 • Leerlingen moeten gebruik kunnen maken van een computer met microfoon, koptelefoon en internet.
Tips voor gebruik:
 • Om de TalenQuest te kunnen uitvoeren zijn er 6-8 lesuren nodig.
 • De docent zorgt voor het vormen van de groepjes en begeleidt de leerlingen tijdens het proces.
 • Leerlingen kunnen het eindproduct van deze TalenQuest als bewijsmateriaal opnemen in hun taalportfolio.
  Voor meer informatie zie: www.europeestaalportfolio.nl.
Toetsing eindproduct:
 • De leerlingen worden per groep beoordeeld aan de hand van de beoordelingstabel. Daarnaast bedenken leerlingen ook zelf een criterium waaraan een prijs verbonden kan worden.
 • Deze TalenQuest sluit aan bij de in onderstaande tabel aangegeven streefniveaus en vaardigheden van het ERK.

Onderbouw HAVO en VWO
Lezen A2
Kerndoel
12, 13, 14
Correspondentie lezen
Domein A Kan korte, eenvoudige brieven, faxen en e-mails over vertrouwde onderwerpen begrijpen.
Leesvaardigheid Oriënterend lezen
Kan specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudig alledaags materiaal.
Kan specifieke informatie in lijsten vinden en de benodigde informatie daaruit halen. Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen.
Lezen om informatie op te doen
Kan specifieke informatie vinden in eenvoudiger geschreven materiaal dat hij/zij tegenkomt zoals brieven, brochures of korte krantenartikelen die gebeurtenissen beschrijven.
Instructies lezen
Kan eenvoudige instructies begrijpen bij apparatuur die men in het dagelijks leven tegenkomt

 
Luisteren A2
Kerndoelen
11, 12, 13, 14
Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan.
Domein B Kan gewoonlijk het onderwerp bepalen in gesprekken om hem/haar heen, wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt.
Kijk – en luistervaardigheid Luisteren als lid van een live publiek (geen descriptor op dit niveau)
Luisteren naar aankondigingen en instructies.
Kan de hoofdzaken begrijpen in korte, heldere en eenvoudige boodschappen en aankondigingen.
Kan eenvoudige aanwijzingen begrijpen.
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames.
Kan hoofdpunten van korte en duidelijke berichten op radio en tv begrijpen als onderwerp en context bekend zijn en wanneer.

 
Spreken A1 / A2
Kerndoelen
12 en 15
Monologen
Domein C Kan zijn/haar familie, woonomstandigheden, onderwijservaring, huidige of meest recente baan beschrijven.
Gespreksvaardigheden Kan in eenvoudige bewoordingen mensen, plaatsen en eigendommen beschrijven.
Een publiek toespreken
Kan een eenvoudig, kort, vooraf ingeoefend praatje houden over een bekend onderwerp.
Kan op eenvoudige vragen reageren als hij/zij om herhaling kan vragen en enige hulp geboden wordt bij het formuleren van het antwoord.

 
Schrijven A1 / A2
Kerdoelen
12 en 17
Correspondentie
Domein D Kan heel eenvoudige persoonlijke brieven schrijven om dankbaarheid of verontschuldigingen over te brengen.
Schrijfvaardigheid
Aantekeningen, berichten, formulieren
Kan een korte, eenvoudige boodschap noteren als om herhaling of herformulering gevraagd kan worden.
Kan korte, eenvoudige aantekeningen of boodschappen gerelateerd aan zaken van onmiddellijke noodzaak schrijven.
Verslagen en rapporten
(geen descriptor op dit niveau)
Vrij schrijven
Kan een aantal eenvoudige frases en zinnen over familie, leefomstandigheden, educatieve achtergrond, huidige of meest recente baan schrijven.