El Día de muertos

talenquest - webquest - webkwestie

TalenQuest voor onderbouw HAVO, VWO. De leerlingen werken aan niveau A2. Naast het verwerven van kennis over de Mexicaanse cultuur oefenen de leerlingen hun kijk –en luister, spreek, lees -en schrijfvaardigheid.

Een TalenQuest Spaans voor niveau A2/B1 van het

Europees Referentiekader voor de Talen.

Gemaakt door Marije Douma (marije.douma@hu.nl) en Mari Aghina (mari@aghina.nl).

Lees verder bij "Introducción" ( = inleiding)